Cast and Crew of Tales of the Bizarre: 2018 Fall Special

Cast of
Tales of the Bizarre: 2018 Fall Special

About Tales of the Bizarre: 2018 Fall Special

  • Released on November 10, 2018

Full Cast of Tales of the Bizarre: 2018 Fall Special

Shirō Sano

Ryo Katsuji

Rina Kawaei

Kentaro Sakaguchi

Hoshi Ishida
plays Tamiya Yusuke

Minami Itohara

Lewis Jesse

Yugo Kochi

Hokuto Matsumura

Hokuto Matsumura

Hokuto Matsumura (松村 北斗) is a member of Johnny's group SixTONES (pronounced "Stones")

See Hokuto Matsumura's other roles

Ryoko Kuninaka

Shugo Oshinari

Suzuka Morita

Kanata Hongo

Tina Tamashiro

Jessica Kizaki

Juri Tanaka

Nami Yamamoto


Crew of Tales of the Bizarre: 2018 Fall Special

Discover the backstage crew of Tales of the Bizarre: 2018 Fall Special →