Cast of
Nobunaga's Coffin

About Nobunaga's Coffin

  • Released on November 05, 2006

Full Cast of Nobunaga's Coffin

Matsumoto Hakuō II
plays Ota Gyuichi

Matsumoto Hakuō II as Ota Gyuichi

Matsumoto Hakuō II was born on August 19, 1942 in Tokyo, Japan. He is an actor, known for 13 Assassins (2010), Dai Ch...

See Matsumoto Hakuō II's other roles

Baijaku Nakamura
plays Toyotomi Hideyoshi

Nana Katase
plays Kaede

Ikkei Watanabe

Eisuke Sasai

Akira Shirai

Kio Matsumoto

Shihori Kanjiya

Takeo Nakahara

Keisuke Sano

Yasuyuki Maekawa

Meikyo Yamada

Naoyuki Morita

Yutaka Morioka

Keizo Kanie
plays Omura Yuko (Bai'an)

Yuko Asano

Teruhiko Saigō

Fumiyo Kohinata

Fumiyo Kohinata

He is a Japanese actor.

See Fumiyo Kohinata's other roles

Takashi Naito
plays Priest Seinyo

Isao Natsuyagi
plays Sobei

Masahiro Matsuoka
plays Oda Nobunaga


Crew of Nobunaga's Coffin

Discover the backstage crew of Nobunaga's Coffin →