Cast and Crew of Bayside Shakedown: Autumn Campaign for Crime Eradication

Cast of
Bayside Shakedown: Autumn Campaign for Crime Eradication

About Bayside Shakedown: Autumn Campaign for Crime Eradication

  • Released on December 22, 1998

Full Cast of Bayside Shakedown: Autumn Campaign for Crime Eradication

Yuji Oda
plays Shunsaku Aoshima

Toshiro Yanagiba
plays Shinji Muroi

Eri Fukatsu
plays Sumire Onda

Eri Fukatsu as Sumire Onda

Eri Fukatsu (深津 絵里, Fukatsu Eri, born 11 January 1973) is a Japanese actress. She won the award for best actress at t...

See Eri Fukatsu's other roles

Yusuke Santamaria
plays Masayoshi Mashita

Miki Mizuno
plays Yukino Kashiwagi

Chosuke Ikariya
plays Heihachiro Waku

Nene Otsuka
plays Junko Sagara

Kankuro Kudo
plays Ikuo Kashiwada

Toshio Kakei
plays Kentaro Shinjo

Ryoko Shinohara
plays Noriko Sasaki

Takehiko Ono
plays Kengo Hakamada

Kenta Satoi
plays Jiro Uozumi


Crew of Bayside Shakedown: Autumn Campaign for Crime Eradication

Discover the backstage crew of Bayside Shakedown: Autumn Campaign for Crime Eradication →